Неправильно оформлені документи.

29.01.2016 13:35

  Працюючи з документами своїх клієнтів, а також з документами з якими проводимо аудит, останнім часом помітили таку тенденцію - збільшилась кількість неправильно оформлених трудових договорів і договорів про забезпечення житлом, при подачі документів на робочу карту. Про невірно заповнені анкети вже навіть мова не йде.

  Що стосується трудового договору, тут основний недолік полягає в тому, що не вказана вся необхідна інформація і не прописані обов'язкові положення, а якщо й прописані, то з порушеннями. В Міністерстві Внутрішніх Справ ЧР, такий договір буде призаний недійсним і в кращому випадку, вас попередять і дадуть можливість в 30 денний строк усунути вказані недоліки. В гіршому випадку, можна отримати відмову в отриманні візи. В трудовому договорі обов'язково повинні бути вказані такі дані:

  1. Прізвище, ім'я і адреса проживання робітника
  2. Посада на яку він прймається на роботу
  3. Тип роботи, яку він буде виконувати
  4. Місце (адреса) де він буде працювати
  5. Дата початку роботи
  6. Дата початку і дата закінчення дії трудового договору
  7. Тривалість робочого тижня в годинах
  8. Заробітна плата, яка не може бути нижча мінімально встановленої законодавством ЧР
  9. Вимоги до робітника і умови, за яких договір може бути розірвано.

   Що стосується договору про забезпечення житлом, то він надається на стандартному бланку, або в довільній формі з занесенням даних вказаних в бланку. До договору, в обов'язковому порядку, додається або виписка з кадастру нерухомості про право власності на житло людини, яка це житло надає, або договір найму, якщо воно в наймі і віддається під тимчасове заселення.

  В заявах-анкетах, повинні вказуватись правдиві і правильно заповнені дані на чеській мові.

  Всі документи, видані в Україні, повинні бути з нотаріально завіреним перекладом на чеську мову.