V případě, že vaš kandidát na pracovní pozící, podal žádost na zaměstnaneckou kartu, ale průběh řízeni přetrváva přez zákonem stanovéne 60-90 dnů, a ne bylo usnesení o přerušení - kontaktujte nás.

Na té to strance, zaměstnavatele náleznou životopisy potencialnich zaměstnancu a také mohou zanechat nabidku práce, pro visoсekvalifikovane specialisty z Ukrajiný. Stranka je za tim v ß-verzií. Popřipadě že mate otázki, mužete psát na eduard.laslo@consultservis.com. 

Projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny"

Publikováno:
15.6.2016
Autor:
Odbor 10500

 

Jednodušší vstup až 5000 specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

 


Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví v případě zdravotnických profesí přijímají žádosti o zařazení do Pilotního projektu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny". Projekt umožňuje získat až 500 specialistům ročně rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině, a to tak, že žadatel nemusí žádat o termín pohovoru na ZÚ prostřednictvím systému Visapoint, ale naopak je aktivně osloven ze strany ZÚ, pokud je jeho budoucí zaměstnavatel zařazen do projektu. Realizace projektu je zajištěna plně v souladu s platnými právními předpisy. Přijaté žádosti ozaměstnanecké a modré karty se následně vyřizují v zákonem stanovených lhůtách a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

O zařazení do projektu může požádat zaměstnavatel, který podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Zaměstnavatel mimo jiné doloží, že kvalifikovaný specialista bude po dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnávání CZ—ISCO (viz https://www.mpsv.cz/cs/1928) nebo mzdu/plat v minimální výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty (viz https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/sdeleni_phm), a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty a že s ním uzavře pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň 1 roku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (v případě zdravotnických zařízení/profesí Ministerstvo zdravotnictví) je v souladu s projektem pověřeno přijímáním žádostí o zařazení do projektu, stejně jako administrací těchto žádostí. V příloze je proto k dispozici plné znění projektu, včetně všech podmínek, které je pro zařazení do projektu nezbytné splnit, formulář žádosti o vydání doporučení podnikatelské reprezentace, seznam nejčastějších otázek a odpovědí týkající se realizace projektu a žádost o zařazení do projektu.

Samotné žádosti o zařazení do projektu je možné zasílat na kontaktní email projektukrajina@mpo.cz. Tento e—mail není určený pro zdravotnická zařízení, neboť v případě zdravotnických profesí žádosti posuzuje a o zařazení do projektu rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

 V případě zdravotnických profesí tedy prosíme o zasílání žádostí na kontaktní email projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz.